Щодо ремонту мосту на автодорозі Тернуватка - цегельний завод - ЛозуваткаРемонт розпочнется вже зовсім скоро!


Капітальний ремонт мосту на км 12+021 автодороги С040522 Тернуватка - цегельний завод - Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області

Заява про екологічні наслідки діяльності

1.Дані про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення  

Проектом передбачається капітальний ремонт мосту на км 12+021 автодороги С040522 Тернуватка - цегельний завод - Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. 

Підставами для розробки проекту оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) для капітального ремонту автомобільної дороги є: 

- Завдання на проектування; 
- Завдання на розробку матеріалів ОВНС.

Адміністративно ділянка вишукувань розташована  між вулицею Лермонтова та провулком Кутузова (на лівому березі р. Інгулець) у північній частині с. Лозуватка, Криворізького району, Дніпропетровської області.

На час проведення інженерно-геологічних вишукувань існує міст через невелику балку, що впадає у річку Інгулець. Поверхня майданчика задернована, поросла очеретом. В днищі балки протікає невеликий струмок. Частина майданчика, через яку проходить автодорога, спланована насипним ґрунтом.

Категорія дороги – районна, геометричні параметри автодороги відповідають вимогам IV технічної категорії. По дорозі в основному здійснюються перевезення вантажів та пасажирські перевезення, а також перевезення сільськогосподарських вантажів.

Згідно з проектними рішеннями, що розроблені на підставі завдання на проектування, з урахуванням даних натурного обстеження, при капітальному ремонті мосту передбачається заміна малого мосту на водопропускну трубу та виконати наступні роботи: 

‒ розбирання проїзної частини по всій довжині мосту; 
‒ демонтаж монолітної залізобетонної прогонової будови; 
‒ демонтаж металевих опорних частин; 
‒ розбирання залізобетонних ригелів;
‒ розбирання дорожнього одягу та частини насипу на підходах до мосту; 
‒ влаштування шпунтової огорожі, обв’язки і розпірок;
‒ влаштування котловану під водопропускну трубу; 
‒ планування робочої площадки; 
‒ влаштування штучної основи із щебенево-піщаної суміші на геотекстиль щільністю 190 г/м2;
‒ влаштування монолітних фундаментів Ф-1 та Ф-2 під ланки середньої частини та оголовків труби; 
‒ влаштування елементів збірної залізобетонної труби: 
• ланка середньої частини ЗП 13.100; 
• блок кордона К-5; 
• відкосні стінки СТ 1 л(п) та СТ 3 л(п); 
‒ влаштування обклеювальної та обмазувальної гідроізоляції усіх конструкцій водопропускної труби; 
‒ засипка ґрунту біля труби із пошаровим (15-20 см) трамбування кожного шару ручними трамбівками; 
‒ відсипання тіла насипу із ґрунту з ущільненням кожних 0,15 м товщини (самохідними котками (до 10т) на пневмоколісному ходу); 
‒ розчистка підвідного і відвідного русла; 
‒ влаштування монолітних упорів та укріплення монолітним бетоном (армований сіткою 200х200мм) русла та відкосів насипу;
‒ влаштування дорожнього покриття проїзної частини відповідно до вимог нормативних документів ДСТУ Б В.2.7-119:2011 і  ДСТУ Б В.2.7-127:2015 (відповідно до комплекту Том 3 «Автомобільна дорога» 164-0804-2020-АД);
‒ влаштування шарів основи та покриття тротуарів відповідно до вимог нормативних документів (відповідно до комплекту Том 3 «Автомобільна дорога» 164-0804-2020-АД);
‒ влаштування бар’єрного та турнікетного огородження згідно вимог ДБН (відповідно до комплекту Том 3 «Автомобільна дорога» 164-0804-2020-АД та Том 4 «Організація дорожнього руху»164-0804-2020-ОДР);
‒ влаштування водовідведення із проїзної частини.

Після проведення капітального ремонту, штучна споруда буде забезпечувати пропуск тимчасового навантаження А11, НК80. 

Для забезпечення водовідводу з проїзної частини, з урахуванням проектного поздовжнього профілю автомобільної дороги, поперечний переріз проїзної частини прийнятий двоскатним з проектним ухилом від осі проїзду до бар’єрного огородження рівним 25%о. Відведення зливових вод з проїзної частини передбачене у спеціальні водовідвідні монолітні блоки CompoMax та дощоприймальні колодязі CompoMax, а також очисні споруди OilLine S 3 л/с (OLS200-3 ), які знаходяться в прибережній захисній смузі (розміром 50 м) р. Інгулець, що не суперечить ст. ст. 88,89 Водного кодексу України, ДСП 173-96. Споруда забезпечує очистку поверхневих вод для запобігання забрудненню р. Інгулець.

Основні роботи з заміни мосту на водопропускну трубу виконуються із закриттям руху автомобілів та пішоходів по мосту, а також влаштуванням об'їзду через вулиці с. Лозуватка. Схема організації дорожнього руху на період ремонтних робіт з установкою необхідних огороджувальних конструкцій місця робіт та відповідних дорожніх знаків на ділянках сполучення мосту з підходами розроблена у складі даного робочого проекту (Том 4 «Організація дорожнього руху»).

Додатковий відвід землі даним проектом не передбачений. 

2. Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій 
Період будівництва: 
В період капітального ремонту буде здійснюватися негативний вплив на:  
- атмосферне повітря (викиди забруднюючих речовин та шум від будівельної техніки, викиди забруднюючих речовин від зварювальних та лакофарбових робіт);  
- ґрунти (утворення відходів). 
Будівельні роботи будуть виконуватись в одну зміну в денний час. 

Період експлуатації: 
На час експлуатації проектованого об’єкта основним негативним фактором впливу на навколишнє середовище є викиди забруднюючих речовин та шум від автомобільного транспорту. 
Використання у проекті сучасних технологій та матеріалів виключає негативний вплив на підземні та поверхневі водні об’єкти. 

3. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки життєдіяльності населення планової діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів 
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період виконання будівельних робіт не значні та не перевищать 1,0 ГДК. 

З метою зниження впливу на ґрунти, а також на ґрунтові води, під час експлуатації, забороняється: 
─ складування відходів на відкритому ґрунті; 
─ вивантаження бетонного і цементного розчину за межами спеціально відведених місць; 
─ обслуговування та заправка техніки. 

Вивезенням та утилізацією відходів займаються спеціалізовані організації згідно з укладеними договорами. 

4. Перелік залишкових впливів 
До залишкових впливів можливо віднести наступні впливи:
- забруднення атмосферного повітря  – автотранспорт;
- шум від автотранспорту.

Залишкові впливи існують без перевищення нормативних показників, тобто проектований об’єкт має право на існування (капітальний ремонт). 

5. Вжиті заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення
Об’єкт потребує публікацію Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки діяльності в ЗМІ. 

6. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності. 

Для дотримання вимог екологічної безпеки на етапах капітального ремонту та експлуатації проектованого об’єкта, замовник будівництва зобов’язується:  

-виконати всі закладені в проекті природоохоронні та інші заходи, що забезпечують безаварійну роботу об’єкта і виключають нанесення шкоди довкіллю;  
- забезпечувати дотримання правил експлуатації будівель та споруд, техніки безпеки та протипожежних заходів. 

З урахуванням вище викладеного можна зробити висновок про можливість проведення капітального ремонту мосту на км 12+021 автодороги С040522 Тернуватка - цегельний завод - Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області.

Реалізація проектних рішень не спричинить незворотних наслідків навколишнього природного середовища.

Замовник будівництва бере на себе відповідальність за наслідки впливу на навколишнє середовище, у зв’язку з реалізацією прийнятих проектних рішень. 

З повагою, 
головний інженер проекту В.А. Мірошник

Заява про наміри

1.    Інвестор (замовник): Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації                    
Місце розташування майданчиків (траси) будівництва (варіанти): с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області            
2.    Характеристика діяльності (об’єкту): Капітальний ремонт мосту на км 12+021 автодороги С040522 Тернуватка - цегельний завод - Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Трансграничний вплив відсутній.                                                 
3.    Технічні та технологічні дані: категорія дороги – ІV, довжина мосту – 11,30 м, перспективна інтенсивність руху – 266 од/добу, нормативні навантаження – Н-18, НК-80
4.    Соціально-екологічна необхідність планованої діяльності: поліпшення якості та надійності автомобільного сполучення, дороги С040522 Тернуватка - цегельний завод - Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області
5.    Необхідність в ресурсах при будівництві та експлуатації: 
земельних – в межах існуючого мосту. Додатковий землевідвід не потрібен   
сировинних: видобуток відсутній    енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): у період реконструкції - потреба в енергоресурсах за рахунок підрядної організації, у період експлуатації – не потрібні        водних: у період реконструкції – за рахунок підрядної організації; у період експлуатації – не потрібні 
трудових: реконструкція об’єкту виконується підрядною організацією, експлуатація – силами власного персоналу                        
6.    Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): при будівництві   силами підрядної організації, при експлуатації – власними силами    
7.    Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: екологічні обмеження визначаються діючими нормативними документами які регламентують дію на навколишнє середовище                    
8.    Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за варіантами: не потрібна           9.    Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат та мікроклімат: відсутній                            
повітряне: в період будівництва (викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та шум від будівельної техніки, викиди забруднюючих речовин від зварювальних робіт та фарбування); в період експлуатації (викиди забруднюючих речовин та шум від автотранспорту)            
водне: при будівництві - відсутні, при експлуатації – відсутні        
ґрунти: при будівництві – не значні, при експлуатації – відсутні        
рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти: відсутні            
навколишнє соціальне середовище (населення): відсутні        
навколишню техногенну середу: відсутні                    
10.     Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: у період будівництва і експлуатації всі виникаючі відходи передаються, згідно укладених договорів, спеціалізованим організаціям.                                
11.    Обсяг виконання ОВНС: в об’ємі вимог ДБН А.2.-1-2003                
12.     Участь в громадськості: потрібна публікація в ЗМІ Заяви про наміри та Заяви про наслідки.                                        

ТОВ «АРХИТЕКБУД»


Ви читаєте новини з телефону?
Додавайте Лозуватка Live в список читання в додатку Google.Новини!

Дописати коментар

0 Коментарі