Заява ДніпроОДА щодо ремонту мосту на 1 кварталіРемонт розпочнется вже зовсім скоро!

Заява про екологічні наслідки діяльності

Капітальний ремонт мосту на км 12+294 автодороги С040522 Тернуватка - цегельний завод - Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області.

1.Дані про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення  

Проектом передбачається капітальний ремонт мосту на км 12+294 автодороги С040522 Тернуватка - цегельний завод - Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. 

Підставами для розробки проекту оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) для капітального ремонту автомобільної дороги є: 

- Завдання на проектування;
- Завдання на розробку матеріалів ОВНС.

Адміністративно ділянка капітального ремонту розташована між вулицями Толстого та Лермонтова (на лівому березі р. Інгулець) у північній частині с. Лозуватка, Криворізького району, Дніпропетровської області. 

Рельєф ділянки слабопохилий у бік русла ріки Інгулець, розчленований. У районі проведення капітального ремонту мосту дно водотоку густо поросло очеретом. Відомості про наявність небезпечних природних і техногенних процесів у районі робіт відсутні. 

Категорія дороги – районна, геометричні параметри автодороги відповідають вимогам IV технічної категорії. По дорозі в основному здійснюються перевезення вантажів та пасажирські перевезення, а також перевезення сільськогосподарських вантажів. 

Згідно з проектними рішеннями, що розроблені на підставі завдання на проектування, з урахуванням даних натурного обстеження, при капітальному ремонті мосту передбачається заміна малого мосту на водопропускну трубу та виконати наступні роботи:
‒ розбирання проїзної частини по всій довжині мосту;
‒ демонтаж монолітної залізобетонної прогонової будови;
‒ демонтаж металевих опорних частин;
‒ розбирання дорожнього одягу та частини насипу на підходах до мосту;
‒ влаштування котловану під водопропускну трубу;
‒ планування робочої площадки;
‒ влаштування щебеневої та щебенево-піщаної підготовки;
‒ влаштування монолітних фундаментів Ф-1 та Ф-2 під ланки середньої частини та оголовків труби;
‒ влаштування елементів збірної залізобетонної труби:
• ланка середньої частини ЗП 13.100;
• блок кордона К-5;
• відкосні стінки СТ 1 л(п) та СТ 3 л(п);
‒ влаштування обклеювальної та обмазувальної гідроізоляції усіх конструкцій водопропускної труби;
‒ засипка ґрунту біля труби із пошаровим (15-20 см) трамбування кожного шару ручними трамбівками;
‒ відсипання тіла насипу із ґрунту з ущільненням кожних 0,15 м товщини (самохідними котками (до 10т) на пневмоколісному ходу);
‒ розчистка підвідного і відвідного русла;
‒ влаштування монолітних упорів та укріплення монолітним бетоном (армований сіткою 200х200мм) русла та відкосів насипу;
‒ влаштування дорожнього покриття проїзної частини відповідно до вимог нормативних документів ДСТУ Б В.2.7-119:2011 і ДСТУ Б В.2.7-127:2015;
‒ влаштування шарів основи та покриття тротуарів відповідно до вимог нормативних документів;
‒ влаштування бар’єрного та турнікетного огородження згідно вимог нормативних документів. 

Після проведення капітального ремонту, штучна споруда буде забезпечувати пропуск тимчасового навантаження А11, НК80. 

Основні роботи з заміни мосту на водопропускну трубу виконуються із закриттям руху автомобілів та пішоходів по мосту, а також влаштуванням об'їзду крізь вулиці с. Лозуватка. Схема організації дорожнього руху на період ремонтних робіт з установкою необхідних огороджувальних конструкцій місця робіт та відповідних дорожніх знаків на ділянках сполучення мосту з підходами розроблена у складі даного робочого проекту. 

Додатковий відвід землі даним проектом не передбачений. 

2. Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій
Період будівництва:
В період капітального ремонту буде здійснюватися негативний вплив на: 
- атмосферне повітря (викиди забруднюючих речовин та шум від будівельної техніки, викиди забруднюючих речовин від зварювальних та лакофарбових робіт); 
- ґрунти (утворення відходів).
Будівельні роботи будуть виконуватись в одну зміну в денний час.

Період експлуатації:
На час експлуатації проектованого об’єкта основним негативним фактором впливу на навколишнє середовище є викиди забруднюючих речовин та шум від автомобільного транспорту.
Використання у проекті сучасних технологій та матеріалів виключає негативний вплив на підземні та поверхневі водні об’єкти. 

3. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки життєдіяльності населення планової діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря в період виконання будівельних робіт не значні та не перевищать 1,0 ГДК.

З метою зниження впливу на ґрунти, а також на ґрунтові води, під час експлуатації, забороняється:
─ складування відходів на відкритому ґрунті;
─ вивантаження бетонного і цементного розчину за межами спеціально відведених місць;
─ обслуговування та заправка техніки. 

Вивезенням та утилізацією відходів займаються спеціалізовані організації згідно з укладеними договорами. 


4. Перелік залишкових впливів
До залишкових впливів можливо віднести наступні впливи: - забруднення атмосферного повітря – автотранспорт; - шум від автотранспорту. Залишкові впливи існують без перевищення нормативних показників, тобто проектований об’єкт має право на існування (капітальний ремонт).

5. Вжиті заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення
Об’єкт потребує публікацію Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки діяльності в ЗМІ. 

6. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень відповідно до норм і правил охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планової діяльності.

Для дотримання вимог екологічної безпеки на етапах капітального ремонту та експлуатації проектованого об’єкта, замовник будівництва зобов’язується:  

-виконати всі закладені в проекті природоохоронні та інші заходи, що забезпечують безаварійну роботу об’єкта і виключають нанесення шкоди довкіллю; 
- забезпечувати дотримання правил експлуатації будівель та споруд, техніки безпеки та протипожежних заходів. 

З урахуванням вище викладеного можна зробити висновок про можливість проведення капітального ремонту мосту на км 12+294 автодороги С040522 Тернуватка - цегельний завод - Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. 

Реалізація проектних рішень не спричинить незворотних наслідків навколишнього природного середовища.

Замовник будівництва бере на себе відповідальність за наслідки впливу на навколишнє середовище, у зв’язку з реалізацією прийнятих проектних рішень. 

Заява про наміри

1.    Інвестор (замовник): Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної адміністрації                   
Місце розташування майданчиків (траси) будівництва (варіанти): с. Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області            
2.    Характеристика діяльності (об’єкту): Капітальний ремонт мосту на км 12+294 автодороги С040522 Тернуватка - цегельний завод - Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області. Трансграничний вплив відсутній.                                                
3.    Технічні та технологічні дані: категорія дороги – ІV, довжина мосту – 11,0 м, габарит – Г 5,6, нормативні навантаження – Н-18, НК-80       
4.    Соціально-екологічна необхідність планованої діяльності: поліпшення якості та надійності автомобільного сполучення, дороги С040522 Тернуватка - цегельний завод - Лозуватка Криворізького району Дніпропетровської області
5.    Необхідність в ресурсах при будівництві та експлуатації:
земельних – в межах існуючого мосту. Додатковий землевідвід не потрібен  
сировинних: видобуток відсутній                        
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): у період реконструкції - потреба в енергоресурсах за рахунок підрядної організації, у період експлуатації – не потрібні        водних: у період реконструкції – за рахунок підрядної організації; у період експлуатації – не потрібні
трудових: реконструкція об’єкту виконується підрядною організацією, експлуатація – силами власного персоналу                        
6.    Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): при будівництві   силами підрядної організації, при експлуатації – власними силами    
7.    Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами: екологічні обмеження визначаються діючими нормативними документами які регламентують дію на навколишнє середовище                    
8.    Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за варіантами: не потрібна           9.    Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві та експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат та мікроклімат: відсутній                            
повітряне: в період будівництва (викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та шум від будівельної техніки, викиди забруднюючих речовин від зварювальних робіт та фарбування); в період експлуатації (викиди забруднюючих речовин та шум від автотранспорту)            
водне: при будівництві - відсутні, при експлуатації – відсутні        
ґрунти: при будівництві – не значні, при експлуатації – відсутні        
рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти: відсутні            
навколишнє соціальне середовище (населення): відсутні        
навколишню техногенну середу: відсутні                    
10.     Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: у період будівництва і експлуатації всі виникаючі відходи передаються, згідно укладених договорів, спеціалізованим організаціям.                                
11.    Обсяг виконання ОВНС: в об’ємі вимог ДБН А.2.-1-2003                
12.     Участь в громадськості: потрібна публікація в ЗМІ Заяви про наміри та Заяви про наслідки.                                       


 


Ви читаєте новини з телефону?
Додавайте Лозуватка Live в список читання в додатку Google.Новини!

Дописати коментар

0 Коментарі