#квиток409: Витяги з законодавства України про перевезення пасажарів на автобусі

Чи багато ми знаємо про те як відбувається перевезення пасажирів? Ви знаєте які у вас права, а що Вам повинен водій? Далі будуть деякі статті, з закону “Про автомобільний транспорт”, що актуальні до нашого милого 409 маршруту.

Стаття 16. Статус персоналу автомобільного транспорту

До персоналу автомобільного транспорту належать працівники, які безпосередньо надають послуги з перевезення пасажирів чи вантажів, виконують роботи з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів, надають допоміжні послуги, пов'язані з перевезеннями.

Трудові відносини персоналу автомобільного транспорту регулюються трудовим законодавством, у тому числі положенням про дисципліну та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Стаття 17. Вимоги до персоналу автомобільного транспорту

Персонал автомобільного транспорту повинен відповідати визначеним законодавством вимогам, зокрема:
 • мати необхідний рівень професійної кваліфікації; 
 • забезпечувати якісне та безпечне надання послуг автомобільного транспорту з перевезення пасажирів чи вантажів; 
 • ввічливо та уважно реагувати на звернення і скарги споживачів послуг автомобільного транспорту. 

Стаття 34. Вимоги до автомобільного перевізника

Автомобільний перевізник повинен:
 • виконувати вимоги цього Закону та інших законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів; 
 • утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання відповідно до вимог статті 21 цього Закону; 
 • забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут; 
 • забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв; 
 • забезпечувати безпеку дорожнього руху; 
 • забезпечувати водіїв відповідною документацією на перевезення пасажирів. 
Стаття 35. Послуги пасажирського автомобільного транспорту

Перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування може здійснюватися у режимах: звичайному, експресному, маршрутного таксі.

На приміських та міських маршрутах дозволяється перевозити стоячих пасажирів автобусами, які за своєю конструкцією мають місця для стоячих пасажирів, у кількості, передбаченій технічною характеристикою транспортного засобу та визначеній у реєстраційних документах на цей транспортний засіб.

Стаття 37. Пільгові перевезення пасажирів автомобільним транспортом

Пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом.

Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законом.

Стаття 39. Документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення

Автомобільні перевізники, водії, пасажири повинні мати і пред'являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення.

Документи для регулярних пасажирських перевезень:

 • для автомобільного перевізника - ліцензія, договір із органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування чи їх дозвіл, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України; 
 • для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, квитково-касовий лист, схема маршруту, розклад руху, таблиця вартості проїзду (крім міських перевезень), інші документи, передбачені законодавством України; 
 • для пасажира - квиток на проїзд в автобусі та на перевезення багажу (для пільгового проїзду - посвідчення особи встановленого зразка чи довідка, на підставі якої надається пільга), а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронний квиток та документи для пільгового проїзду. 
Стаття 40. Основні права та обов'язки водія автобуса, таксі, легкового автомобіля на замовлення, легкового автомобіля при перевезенні пасажирів

Водій автобуса при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом має право:
 • вимагати від пасажирів виконання їх обов'язків; 
 • не допускати до поїздки пасажира, який не має квитка, порушує громадський порядок у салоні автобуса, забруднює його, пасажирів або їх речі; 
 • під час посадки в автобус пасажирів на приміському, міжміському або міжнародному маршруті перевіряти наявність квитків на проїзд та перевезення багажу; 
 • не видавати багаж, якщо пасажир не пред'явив квитка. 

Водій автобуса зобов'язаний:
 • виконувати правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту загального користування і технічної експлуатації автобуса; 
 • мати з собою і пред'являти для перевірки уповноваженим посадовим особам документи, передбачені законодавством; 
 • дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху автобуса; 
 • приймати, розміщати та видавати багаж пасажирам на зупинках, передбачених розкладом руху; 
 • стежити за виконанням пасажирами своїх обов'язків та безпечним розміщенням ними багажу і ручної поклажі в автобусі; 
 • оголошувати назви зупинок і час стоянки на них; 
 • здійснювати висадку пасажирів у відведеному для цього місці в разі заправлення автобуса паливом під час виконання перевезень; 
 • вживати необхідних заходів для безпеки пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледь тощо), які не дають змоги продовжити поїздку, а також у разі вимушеної зупинки автомобільного транспортного засобу на залізничному переїзді; 
 • зупиняти автобус за сигналом контролера, виконувати його вказівки та сприяти у здійсненні контролю. 
Водію автобуса забороняється:
 • змінювати маршрут та розклад руху; 
 • продавати пасажирам квитки під час керування автобусом. 
Стаття 41. Основні права та обов'язки пасажира

Пасажир має право:
 • одержувати від перевізника, водія, на зупинках автобусних маршрутів загального користування, автостанціях та автовокзалах інформацію про послуги автомобільного транспорту загального користування; 
 • безоплатно провозити з собою на автобусних маршрутах загального користування одну дитину дошкільного віку без надання їй окремого місця; 
 • безоплатно перевозити з собою на автобусних маршрутах загального користування ручну поклажу, а також відповідно до законодавства про захист прав споживачів і правил перевезень користуватися іншими правами. 
Пасажир зобов'язаний:
 • мати при собі квиток на проїзд, на перевезення багажу, за наявності права пільгового проїзду - відповідне посвідчення чи довідку, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - зареєструвати електронний квиток; 
 • виконувати вимоги правил надання послуг та правил користування пасажирським автомобільним транспортом. 
Стаття 42. Договори щодо перевезення пасажирів

Договір перевезення пасажира автобусом на маршруті загального користування укладається між автомобільним перевізником та пасажиром. Цей договір вважається укладеним з моменту придбання пасажиром квитка на право проїзду, а для осіб, які користуються правом пільгового проїзду, - з моменту посадки в автобус, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - з моменту реєстрації електронного квитка.

Дія договору перевезення пасажира автомобільним транспортом може бути припинена за ініціативою автомобільного перевізника чи водія автомобільного транспортного засобу, якщо пасажир:
 • перебуває у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння; 
 • порушує громадський порядок; 
 • пред'являє заборонений до перевезення багаж або багаж, який за габаритами не відповідає встановленим нормам; 
 • порушує інші вимоги правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту. 

Але це ще не все. Далі звертаємося до закону “Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту” де наведені наступні правила:

20. Внесення змін постійного характеру до маршруту (продовження, скорочення, зміна шляху проходження між зупинками), введення або вилучення зупинок та/або зміна графіка руху може здійснюватися на міських і приміських маршрутах у разі зміни:
 • графіка руху (часу відправлення з кінцевих або проміжних зупинок), що не перевищує 20 хвилин;
 • шляху проходження (продовження або скорочення без зміни виду сполучення), що не перевищує 25 відсотків загальної протяжності маршруту; 
 • шляху проходження (без зміни кінцевих зупинок та виду сполучення), якщо така зміна стосується не більш як 30 відсотків загальної протяжності маршруту; 
21. Внесення змін до маршруту та/або графіка руху, передбачених пунктом 20 цих Правил, здійснюється шляхом внесення змін до договору про організацію перевезень чи дозволу на обслуговування (далі - дозвіл) за погодженням сторін.

23. Місця зупинки автобуса, який здійснює перевезення у звичайному режимі руху на міському маршруті, встановлюються організатором перевезень з урахуванням вимог Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п ).

24. Місцями зупинки автобуса, який здійснює перевезення у режимі маршрутного таксі, визначаються кінцеві пункти маршруту. Посадка та висадка пасажирів з автобуса проводиться на їх вимогу у місцях зупинки громадського транспорту, а також в інших місцях з обов'язковим дотриманням Правил дорожнього руху ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ).

25. Посадка та висадка пасажирів з автобуса, що здійснює перевезення в експресному режимі руху, проводиться на зупинках громадського транспорту.

26. Місця зупинки на міських і приміських маршрутах із значним пасажиропотоком обладнуються автопавільйонами, навісами, на яких розміщується інформація про рух автобусів на маршруті.

27. Залежно від виду сполучення на автобусах розміщується така інформація:

у разі здійснення міських та приміських перевезень на передньому трафареті - номер маршруту і найменування початкового та кінцевого пунктів; на боковому трафареті - найменування основних, де здійснюються проміжні зупинки; на задньому трафареті - номер маршруту; у разі здійснення перевезень в експресному режимі руху та в режимі маршрутного таксі на передньому і боковому трафаретах над номером маршруту та найменуванням пунктів, де здійснюються зупинки, - напис відповідно червоною фарбою "Експрес", чорною - "Маршрутне таксі"; біля дверей - позначення входу і виходу

у салоні автобуса розміщується така інформація:

1) витяг із цих Правил у частині прав та обов’язків водія і пасажира, а на міському маршруті - витяг із Правил користування міським пасажирським автомобільним транспортом; 
2) позначення входу та виходу; 
3) відомості про розмір штрафу за безквитковий проїзд і перевезення неоплаченого багажу; 
4) відомості про автомобільного перевізника та страховика (найменування, адреса і телефон);
5) загальна пасажиромісткість із зазначенням окремо кількості місць для сидіння пасажирів; 
6) позначення місць розташування аварійних виходів (із зазначенням способу їх відчинення), вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки; 
7) написи "Не курити", "Місця для пасажирів з дітьми та осіб з інвалідністю" з одночасним їх дублюванням міжнародним символом доступності та знаком дитячого візка (на міських та приміських маршрутах).

Розміри та освітлення інформаційних написів повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати у світлу і темну пору доби:
 • в салоні автобуса - з відстані не менш як 1 метр; 

 • на передньому та задньому трафаретах - з відстані не менш як 15 метрів, на боковому - не менш як 3 метри. 
Інформація, що розміщується на автобусах та в салонах автобусів, повинна відповідати потребам пасажирів із порушенням зору (зокрема друкуватися збільшеним шрифтом).


28. На маршруті повинні бути передбачені:

 • майданчики для розвороту та короткострокової стоянки автобусів у початковому і кінцевому пунктах маршруту; 
 • посадкові майданчики на проміжних пунктах зупинки. 

Місцями зупинки автобусів на приміських та міжміських маршрутах визначаються автостанції, а у разі їх відсутності - місця розташування автопавільйонів, на яких розміщується інформація, що містить найменування зупинки, початкового та кінцевого пунктів маршруту і час відправлення автобусів.

Місця зупинки автобусів приміських маршрутів на території населених пунктів, крім автостанцій, погоджують виконавчі органи сільських, селищних і міських рад.

33. Перевезення пасажирів за міськими і приміськими маршрутами здійснюється у звичайному режимі (основний вид перевезень), а також експресному режимі та режимі маршрутного таксі (додаткові види перевезень).

35. Автомобільний перевізник самостійно забезпечує у повному обсязі перевезення пасажирів відповідно до умов договору про організацію перевезень або дозволу, в тому числі резервними автобусами, на випадок виходу автобуса з ладу чи збільшення пасажиропотоку.

41. Пасажир повинен мати квиток на проїзд в автобусі (для пільгового проїзду – посвідчення особи встановленого зразка чи довідку, на підставі якої надається пільга), а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронний квиток та документи для пільгового проїзду.

Квиток дійсний тільки на зазначені у ньому дату і маршрут руху.

У разі перевезення багажу пасажир повинен мати квитанцію на перевезення багажу.

Право позачергового входу в автобус мають вагітні жінки, особи з інвалідністю, пасажири з дітьми дошкільного віку, особи похилого віку.

Для зазначених категорій пасажирів у передній частині салонів автобусів міських та приміських маршрутів відводяться місця для сидіння.


До речі, про заголовок. У ньому *** - це абривіатуру НПА, яку ми розшифровуємо як неслухняний пасажир автобусу.


Всім миру та злагоди.

Ви читаєте новини з телефону?
Додавайте Лозуватка Live в список читання в додатку Google.Новини!

Дописати коментар

0 Коментарі